با او

یادت هست که به تو می‌گفتم خدا، عشق را برای خودش نگه می‌دارد و تو ...
تو اما چیزی نمی‌گفتی که بدانم تأییدم می کنی یا انکار!...
عاشقی یا بی‌معشوق!
من اما می‌دانستم که می‌گفتم.

حالا دیدی که خدا، عشق را برای خودش نگاه داشت!
دیدی گفتم!...
حالا ما ماندیم بی‌هم...
با او!


منبع عکس: http://vi.sualize.us/...

پی‌نوشت: صورتگر نقاش چین، رو صورت یارم ببین / یا صورتی برکش چنین، یا ترک کن صورتگری!
Blogger

Check Google Page Rank