یا علی

کارهای جدیدی نیست، فکر می کنم حتی تمام شده هم نبود. اتفاقی روی کامپیوتر به اینها برخوردم. شاید باید امروز می گذاشتم...

عید مبارک!


پ. ن: با اینکه عید هست و مبارک، اما حال و روز خوشی ندارم...
دلم تنگ شده،
میخوام برم، نمیدونم کجا.
Blogger

Check Google Page Rank