دلمو بردی باز...

دلمو بردی
محسن یگانه

دلمو بردی باز از اون دیگه چی میخوای
دار و ندارم مال ِ تو، دیگه چی میخوای
برو بذار بسوزم من با بی کسی هام
برو بذار بمونم با دلواپسی هام
...


Download
Blogger

Check Google Page Rank