پرونده یاهو!

خیلی از سایتها هستند که نام ایران را مدتهاست از لیستهایشان پاک کرده اند(شاید هم از اول اضافه نکرده بودند که الان بخواهند پاک کنند!) و خیلی از سایتها هستند که سرویسهایشان را برای ما که در ایران زندگی می کنیم، محدود کرده اند. در اینکه اقدام تازه ای که یاهو کرده است، کار جدیدی نیست، شکی نیست. شاید انچه در حال حاضر اهمیت بیشتری دارد، نوع و نحوه اعتراضی است که به این قبیل کارها می شود. شاید دیگر بمب گوگلی آنقدرها کارساز نباشد و یا شاید راه حلهای بهتر و کارآمدتری برای این اعتراض جمعی و اینترنتی وجود داشته باشد.
...
اصلاً ما از چه حرف می زنیم؟!...
راستش را بخواهید احساس می کنم برای این اجتماع خیلی بزرگ هنوز زود است که بخواهد حرفش را در قالب شبکه های اجتماعی بزرگ و شناخته شده بزند. این از بالاترینمان! آن از delicious که اجازه نفس کشیدن هم بهش ندادند! اورکات که مدتهاست قیافه اش را از یاد برده ایم (همین طور اورکات هم قیافه ما را!) و ...
چند نفر از ما عضو dig هستیم؟!! با این همه تلاشی که دکتر مزیدی و دوستان دیگر کرده اند، چند نفر اکانت facebook دارند؟!!...
اصلاً آنها به کنار... چند نفر از ما معنی آن آیکونهای نارنجی کوچک و زیبا را می دانیم؟!!

به نظر بنده حقیر، اگر هنوز الگوریتم چیزیاب گوگل به ما اجازه بدهد، ما بهتر است از همان بمبهای گوگلی(گوگولی!!!) استفاده کنیم. اگر چه معتقدم که ما جماعت بسیار بزرگ ایرانیان خیلی زود راه می افتیم (باور کنید!). همچنان که خیلی پیشترها که نمی دانستیم اینترنت چیست، چت کردن را که بلد بودیم!

این همه داد و قال برای یاهو است؟!...
در بین سرویسهای یاهو، فقط از geocities.com اش استفاده می کردم که آن را هم به برکت بسیاری از سایتهای اینکاره، گذاشتم کنار!
از Yahoo! Pipes هم خوشمان آمد که چند مدتی است معلوم شده برخی خروجی هایش valid نیست!
آن عکس دو در سه (باید زمینه اش سفید باشد!) سربازی هم که گرفتیم، محض یادگاری بود؛ وگرنه به کارمان که نیامد! (تشکرمان را هم از یاهو پس می گیریم!)
Flickr ِ مرحوم هم که از اول مال یاهو نبود!
از دور و بریهای ما، آنهایی که از یاهو استفاده می کردند، استفاده عمده شان، یاهومیل بود، که الان همه جیمیل دار شده اند!
بقیه هم که مشغول چت کردن هستند، بگذارید چتشان را بکنند!
این هم از پرونده یاهو!

یک پزشک ▪ شک می کنم، پس هستم! و حذف ایران از لیست یاهو
دکتر مزیدی ▪ بمب گوگلی
Blogger

Check Google Page Rank