تفاوتها را بیابید؛ یک بازی جالب فلش

تا به حال حتماً بازیهایی را دیده اید که در آنها دو تصویر هست که ظاهراً شبیه اند اما تفاوتهای ریزی باهم دارند. این بازی، ورژن نسخه فلش همین نوع بازیهاست که در آن عناصر متحرک هم وجود دارند. اگر اشتباه نکنم 10 مرحله است که در برخی از آنها، مخ، خیلی به کار می آید! شما باید بر روی نقاطی که در دو عکس متفاوتند کلیک کنید.
اگر مثل من حال و هزینه (قبلاً بود حال و حوصله!) آنلاین بازی کردن را ندارید، دانلودش کنید! البته این بازی به دلیل واضح، با فلش پلیر اجرا نمی شود. بازی را با مرورگر وبتان باز کنید!


از موارد جالبی که این بازی داشت، نماهای عجیب و غریبی بود که در بازی استفاده شده بود؛ مثل ساعتی که عقربه هایش وارونه می چرخید، تابلوی چشمی که پلک می زد، زنی که با چترش در هوا معلق بود و دوشاخه برقی که در بالای درخت بود و...!
به این نقاشیهای اینطوری چه می گویند؟

بازی جالبی بود، فقط حجمش (1.36 مگابایت) یک مقدار زیاد بود که خیلی ذغال سوزاند (اینترنت ذغالی را عرض می کنم!) که به نظرم به دانلود کردنش می ارزید.
Blogger

Check Google Page Rank