پیشنهادات یک کتاب جیبی (3)

پیشنهادات یک کتاب جیبی (1)
پیشنهادات یک کتاب جیبی (2)

41. فراموش نکن که در کار و در روابط خانوادگی، اعتماد مهمترین چیز است!
42. تایپ کردن را یاد بگیر!
43. هرگز اجازه نده کسی تو را افتادن و خیزان ببیند!
44. شریک زندگی ات را با دقت انتخاب کن! نود و پنج درصد خوشبختی ها و بدبختی های زندگی ات ناشی از همین یک تصمیم خواهد بود!
45. عادت کن چنان در حق دیگران خوبی کنی که هرگز نفهمند تو بودی! *****
46. همیشه چیزی زیبا پیش رو داشته باش، حتی اگر یک شاخه گل مینا در یک لیوان آب باشد! *****
47. فقط آن کتابهایی را امانت بده که از نداشتنشان ناراحت نمی شوِِی!
48. هر از گاهی به فرزندانت بگو که چقدر نازنین اند و تو چقدر به آنها اعتماد داری!
49. در روز تولدت برای خودت یک پیغام تبریک بگذار! *****
50. فراوان لبخند بزن! هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست.
51. هرگز تقلب نکن!
52. به عنوان تنقلات آخر شب، میوه تازه بخور!
53. هرگز به مقدسات کسی توهین نکن!
54. هرگز به هنگام مجادله با افراد پلیس آنها را "تو" خطاب نکن!
55. شناخت گیاهان محلی، پرنده ها و درختان را یاد بگیر!
56. در آشپزخانه و اتومبیلت یک کپسول آتش نشانی داشته باش!
57. یک سال وقت بگذار و کتاب مقدست را آیه به آیه بخوان!
58. هرگز شراب، چمدان و ساعت گران قیمت نخر!
59. روش توانبخشی قلب و ریه را یاد بگیر!
60. توقف کن و نوشته های تاریخی کنار جاده ها را بخوان!
Blogger

Check Google Page Rank