ساعتها

مدتها بود که میخواستم درباره ساعتهای زیبایی که توی اینترنت وجود داره بنویسم. ساعتها، شاید جزء معدود چیزهایی هستن که از زمان به وجود آمدنشون (البته منظورم ساعت شنی نیست!) تغییر زیادی نکردند. هدف اصلی در ساعت سنجش زمان و بعدها استفاده از ساعتهای کوکی برای اعلام یک زمان مشخص بود. اما غیر از این هدف اصلی، ساعتها، همیشه دستمایه ی کار طراحان مختلف قرار می گرفتند و همواره ایده های جالبی در طراحیهای مختلف دیده میشد که ساعتها را از حالت یکنواختی در می آورد.

این امر حتی امروز و در همین دنیای مجازی هم دیده می شود. مثلاً با وجود ساعت کوچکی که در گوشه ی پایین همه ی سیستمهای عامل ما وجود داره، در بعضی از سایتها و وبلاگها، از ساعتهای کوچک آنالوگ و یا دیجیتال - که بعضاً در کنار زمان، تاریخ را هم نشان می دهند - استفاده می شود!

معمولترین و ساده ترین ساعتهایی که در صفحات وب دیده می شوند، ساعتهای فلش هستند، اما فعلاً از آنها حرفی نمی زنم!

ساعت کوکی آنلاین

ساعتهای مختلفی در سایتهای مختلف دیده بودم اما این یک ساعت کوکی آنلاین است!!! با وارد شدن به این ساعت ساعت گنده ای رو در وسط صفحه می بینید! این ساعت رو میتونید کوک کنید تا در ساعت معینی زنگ بزند! (صدای زنگش یه مقدار گوش خراشه. اگر ناراحتی قلبی دارید، امتحانش هم نکنید!!!)
اما برای مواقعی که در اینترنت هستید و گذشت زمان را اصلاً و ابداً احساس نمی کنید، استفاده از این ساعت کوکی فکر می کنم خوب باشه!

ساعت نقاط مختلف جهان

از نقشه ای که در این صفحه وجود داره میتوان استفاده کرد و با بردن موس روی شهرهای مختلف می توان موقعیت و ساعت آن شهرها و کشورها را دید.

ساعت انسانی

اسم بهتری برایش پیدا نکردم! از این ساعت خیلی خوشم امد. ساعت دیجیتالی که رقم هایش را انسانها تشکیل می دهند. توضیح بهتری ندارم، اما حتماً ببینید!

خوب! فکر میکنم برای این پست کافی باشه. بعداً باز هم درباره ی ساعتهای آنلاین خواهم نوشت!
Blogger

Check Google Page Rank