جورابها

خيلي ساده س! شما سنتون رو وارد مي كنيد و بعد به شما گفته ميشه كه چند جوراب تا به حال پوشيديد... اگر اين برنامه درست باشه‏ من تا الان 5980 جوراب پام كردم!...
... البته احتمالا تا چند روز ديگه ميشه 5981!!!
Blogger

Check Google Page Rank