٥٠ شغل برتر در آمريكا

بر طبق گزارش CNN بهترين شغل در ايالات متحده مهندس نرم افزار يا software engineer است. بر اساس همين گزارش دومين و سومين مشاغل برتر كه در سال گذشته با رشد قابل ملاحظه اس همراه بودند به ترتيب استاد دانشگاه و مشاور مالي بوده اند.
پنجاه شغل برتر در آمريكا را ميتونيد دراينجا ببينيد.
با كمي دقت و مقايسه و تحليل در اين ليست ميشه خيلي چيزها رو فهميد! اي كاش چنين ليستي هم براي كشور ما منتشر ميشد... واقعا فكر مي كنم غير از تفاوتهاي بزرگي كه بينشون هست احتمالا و متاسفانه بايد تا حدي خنده آور هم به نظر برسه!
فكر ميكنيد بهترين شغل در ايران ما چي باشه؟!
Blogger

Check Google Page Rank