Gerald McBoing Boing

جرالد مک بویینگ بویینگ! داستان پسری رو تعریف میکنه به نام جرالد که وقتی برای اولین بار خواست حرف بزنه به همراه حرف ها، صداهای عجیب و غریبی مثل صدای بویینگ بیرون می آمد! پدر و مادر جرالد از این قضیه متعجب بودند و اون رو پیش دکتر بردند، اما دکتر هیچ دارویی برای بهبود پیداکردن نویزهای صدای جرالد نداشت!
جرالد به مدرسه رفت اما از مدرسه اون رو به خونه فرستادند، چون اون صدایی مثل مرغ کوکو داشت! ... جرالد از بقیه ی بچه ها هم به خاطر صداش رانده شده بود. جرالد با دلسردی از خونه فرار می کرد.
اون بعدها به یک ایستگاه رادیویی رفت! مدیران این رادیو جرالد رو به عنوان عضو بخش افکتهای صوتی (sound effect) استخدام کردند!!! حالا مادر و پدر جرالد به اون افتخار می کردند. حالا اون مهم و ثروتمند شده بود.
جرالد نمیتونست حرف بزنه اما بویینگ بویینگ می کرد!
Blogger

Check Google Page Rank