دوچرخه های فراموش شده

میگن شهر نیویورک پره از دوچرخه های متروکه! ... به نظر شما صاحبان این دوچرخه ها فراموش می کنند که دوچرخه ای داشتند؟!

حتی این دوچرخه؟!

دراینجا عکسهایی از این دوچرخه ها وجود داره. انگار بعضی از این دوچرخه ها مدتهاست که به حال خودشون رها شده اند!
...البته فکر می کنم دیدن آلبومی از عکسهای اونها یک راه برای به یادسپردن این دوچرخه های فراموش شده است!
Blogger

Check Google Page Rank