نشان های مترو در شهرهای مختلف جهان

بیشتر خطوط مترو در سراسر جهان دارای آرم های مخصوص و منحصر به فرد هستند که معمولا در ورودی ایستگاهها، بر روی متروها و همچنین بر روی وسایل و اجزاء مربوطه مثل نقشه ها و بلیط ها استفاده می کنند. در اغلب کشورها هم مثل ایران خودمون از خود کلمه ی مترو برای نامیدن این وسیله ی نقلیه استفاده میشه! (فکر نمی کنم فرهنگستان هم کلمه ی خاصی رو برای مترو در نظر گرفته باشه) اما در بعضی از نقاط جهان از ترن زیرزمینی (subway و underground ) و یا U-Bahn و T-bana و کلمه های دیگری استفاده می کنند.
به نظر میرسه در بسیاری از کشورها از نشانه های ساختگی و تخیلی حرف M (سرکلمه ی مترو) استفاده می کنند، مثل این پایینی که متعلق به متروی توکیو هست!

نشان متروی توکیو

بالاخره دیدن لوگوهای مترو شهرهای مختلف جهان هم خالی از لطف نیست! نشان متروی تهران هم در بینشون هست. راستش قبل از این توجه نکرده بودم، ولی فکر می کنم بین این همه یکی از پیچیده ترینهاست!

Blogger

Check Google Page Rank