نقاش و تخیلات کودکانه

به نظر شما یک نقاشی کودکانه وقتی به یک نقاشی حرفه ای تبدیل بشه، چطور به نظر میرسه؟ ...
Dave Devries نقاشی هست که به این سوال پاسخ داده. Dave از بچه ها میخواد که تخیلاتشون روبه تصویر بکشند و سپس خودش این تخیلات کودکانه و خطوط ساده رو به یک نقاشی کاملا حرفه ای تبدیل میکنه... مجموعه ای از کارهای بچه ها و خود Dave Devris ؛ واقعا جالبن. ببینید!
Blogger

Check Google Page Rank