100 محصول برتر سال 2005

در حالی که هنوز نیمی از سال 2005 نگذشته، PC WORLD ، صد محصول برتر سال 2005 رو معرفی کرده است. البته تمامی این محصولات مرتبط با کامپیوتر هستند.
در مقام اول این رده بندی، Mozilla Firefox قرار داره و در رتبه ی دوم Google Gmail قرار گرفته است. از نامهای آشنای دیگه میشه به موتور جستجوی گوگل اشاره کرد که در پله 16 هست و Windows Media Player 10 که در رده ی 47 هست.
Blogger

Check Google Page Rank