یک جدول تناوبی عناصر

یک جدول تناوبی عناصر که برای هر عنصر، لینکی به صفحه ی دیگری داره که در اون خصوصیات مختلف اون عنصر شیمیایی شرح داده شده؛ اطلاعات جالبی مثل خواص شیمیایی، تاثیرات زیست محیطی، تاثیرات بر سلامتی انسان و اطلاعات عددی مربوط به عنصر.
همچنین شما میتونید عنصر مورد نظر خودتون رو با اسم، با عدد اتمی، با جرم اتمی و یا با نشانه ی شیمیایی اون عنصر انتخاب کنید.
Blogger

Check Google Page Rank