وقتي كه خوابيديد!

تا به حال به قيافه ي آدمها در حالتي كه خوابن توجه كرديد؟! اگر هم اصلا بهش توجه نكرديد، چيزي رو از دست نداديد!... اما حالا ببينيد! اينا همه خوابن!

Blogger

Check Google Page Rank