تفاوتهای مرد و زن

همین طور که میدونید، تفاوتهای زیادی بین مرد و زن وجود داره! اونقدر که جان گری ، روانشناس، در کتاب پرفروشش - مردان مریخی، زنان ونوسی - مردان رو از سیاره ی مریخ و زنان رو از ونوس دونسته! همین تفاوتهای کوچک و گاه بزرگ، دستمایه ی کارBruno Bozzetto شده در یک انیمیشن فلش؛ ببینید.

Blogger

Check Google Page Rank