چشمهایی که به دنبال موس حرکت می کنند!

این هم یک فلش تبلیغاتی جالب از وب سایت شرکت Adobe؛ چشمهایی که به دنبال موس حرکت می کنند!

Blogger

Check Google Page Rank