رد شدن از رودخانه

تلاش برای رد شدن از یک طرف رودخانه به طرف دیگر؛ این، موضوع اصلی عکسهای متحرکی هست که یک نفر در هر کدوم یک راه رو امتحان میکنه! جالبه... من هم یکی از این عکسها رو این پایین گذاشتم. اگر می خواهید بقیه عکسها رو ببینید کلیک کنید.

ولی واقعا جالبه! از من میشنوید همه رو ببینید

Blogger

Check Google Page Rank