How Old Do You Think I Am?

پروژه ی سن یا Age project نام وب سایتی هست که - به گفته ی خود این سایت - حول بررسی سالخوردگی و کهولت سن، مراحل مختلف زندگی و مرگ و میر و احتمالا هر چیز در این مورد به وجود اومده!!! (راستش من بی تقصیرم! ولی فکر می کنم صاحب سایت هم نفهمیده چرا این سایت رو ساخته؟!!) ...

اما جالبترین قسمت این وب سایت، Parlor game هست که بر اساس عکسهایی که افراد مختلف قرار داده اند، شما باید سن شخص رو حدس بزنید! در صفحه ی بعد سنی که حدس زدید، سن میانگینی که بینندگان سایت حدس زدند و سن واقعی صاحب عکس مشخص میشه.
Blogger

Check Google Page Rank