Ig nobel or Ignoble


هر سال در ابتدای پاییز، یکی دو هفته پیش از اعلام برندگان جوایز نوبل، جوایز Ig Nobel به برندگانش اهدا می شود. Ig Nobel در واقع هجوی بر جایزه ی نوبل است! این جوایز به ده دستاورد که «نمی تواند یا نباید تکرار شوند» اهدا می شود. این جوایز که اسپانسر آنها نشریه ی طنز علمی َAnnals of Improbable Research است توسط برندگان اصلی جوایز نوبل اهدا می شوند. این جوایز به دستاوردهای واقعی که جنبه های سرگرم کننده و غیر جدی آنها بیشتر از جنبه ی علمی آنهاست راتعلق می گیرد و شامل رشته های پزشکی، فیزیک، بهداشت عمومی، شیمی، مهندسی، ادبیات، روانشناسی، اقتصاد، صلح و زیست شناسی است.


نماد مراسم ایگ نوبل


نمونه ای از مواردی که برنده این جایزه بودند: بررسی اثر موسیقی Folklure آمریکا در خودکشی؛برنده در رشته ی پزشکی! ... و یا اختراع شیوه ی جدید آرایش موی سر، طوری که مردانی که موهای فرق سر را از دست داده اند، می توانند طاسی سر را بپوشانند! اگر گفتید این پروژه!!! در چه رشته ای برنده شد؟! ... (5 امین رشته در رشته های بالا را ببینید!!!)

Blogger

Check Google Page Rank