میدان دوم پرنده

آقا یا خانم محترمی که که چند روزی است گلدان محترم شمعدانی‌هایتان را از کنار پنجره‌ی شمالی خانه‌تان -که هنوز برایم دوست‌داشتنی است- برداشته اید! شاید ندانید، اما قاب زیبایی از زندگی یک غریبه را خالی گذاشته‌اید...
این روزها، تنها، قاب خالی یک پنجره ی نیمه باز را می بینم...
این، اتفاق بزرگی است!...
لطفاً شمعدانی‌هایم را برگردانید!

پی‌نوشت: شاید مرا ببینی و نشناسی...
مردی شده برای خودش دردم! [+]
Blogger

Check Google Page Rank