سکوت

1.
سکوت ِ کسانی که لب از لب باز نمی‌کنند، هراس انگیز است. این سکوت، از ناحیه‌ی کسانی است که فراموشی ندارند.

قطار به موقع رسید - هاینریش بل

به نقل از: Miss Anonymous

2.

شنیده‌ام بعد ِ رفتنم شاعر شدی...
شاعریت مبارک!

3.

ز این همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست!
Blogger

Check Google Page Rank