آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!

آی آدمها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید!
یک نفر در آب دارد می سپارد جان...لوگوي زير را از اين مطلب پيدا كردم. شما را هم در نفي خونريزي و دفاع از صلح و حقوق بشر، به حمايت از مردم غزه دعوت مي كنم.حالم به هم مي خورد از اينكه بسياري از وبلاگها هنوز با سريال لاستشان خوشند(!) و به خاطر آنكه حزب الله و نيروي مقاومت فلسطين تحت حمايت حكومت ايران است، ساكت نشسته اند. بدتر از آن، كساني هستند كه به همين دليل از رفتارهاي نظاميان اسرائيل حمايت مي كنند كه خوب! اسرائيل حق هم دارد!
حمايت از مردم مظلوم غزه، نه حمايت از حكومت ايران است، نه مقاومت فلسطين... براي خدا از انسانيت دفاع كنيد!

Blogger

Check Google Page Rank