اسمایلهای GMail آمدند!

بالاخره GMail هم با استفاده از اسمایلها کمی از آن سادگی درآمد. حکایت مربعی بودن و گردبودن اسمایلها در جیمیل و جی تاکش را نمیفهمم، اما این دو گونه را دارد.
من دقیقاً نمیدانم کی این اسمایلها آمدند اما من امروز صبح رویتشان کردم.


پی نوشت 1: هه... حالا هی برای هم، چشم و ابرو تکان دهید، هی چشم و ابرو تکان دهید!
پی نوشت 2: حالا خوب است که اینها از یکسالشان (گرچه در وب، یک هفته هم کفاف می کند) گذشته باشد و مثل همیشه من، بی خبر از همه جا!
Blogger

Check Google Page Rank