کنکاش در Google Earth؛ چهره‌ای در دل طبیعت

به تازگی به خاطر کار GPS یکی از اعضا(نتورک خانواده!) Google Earth را نصب کردم (کارهای جالبی می‌کنند با Google Earth و Envi؛ من که سر در نمی‌آورم!). پس از نصب، باز هم کنجکاویمان در حوالی گوگل گل کرد(البته از این چیزهای جالب در مورد Google Earth هم کم نیست)... به این رسیدم:

ظاهراً جایی است در آلبرتای کانادا؛ در میان تپه‌ها و کوه‌ها، شمایلی به شکل صورت انسان دیده می‌شود. به نظر هندی یا آفریقایی می‌آید! شما می‌توانید این تصویر را در Google Maps ببینید و یا در Google Erath، موقعیت 50° 0'38.20"N 110° 6'48.32"W را وارد کنید.
Blogger

Check Google Page Rank