بهترین اتومبیلهای پلیس دنیا

عکسهایی از بهترین اتومبیلهای پلیس دنیا را در اینجا ببینید. هر کدام از این کشورها از اتومبیل ساخت خودش برای تجهیز پلیس خود استفاده کرده است و عموماً شامل بهترینها می شوند.

لامبورگینی گالاردو، اتومبیل پلیسهای ایتالیایی است.
Blogger

Check Google Page Rank