قیصر رفت...

قیصر رفت ...
این، خبری بود که وقتی شنیدیم، در حالی که شاید مدتها بود که همه انتظارش را داشتیم، اما هنوز آن اتفاق را باور نکردیم ...
نتوانستیم باور کنیم
و باور نمی کنیم!
قیصر ادبیات ایران همیشه زنده است!


افتاد

آنسان که برگ
- آن اتفاق زرد-
می افتد

افتاد
آنسان که مرگ
- آن اتفاق سرد- می افتد

اما
او سبز بود وگرم که
افتاد


روحش شاد و یادش زنده ماناد!

لینکهای مرتبط:

به قول پرستو [وبلاگ دوستداران قیصر امین پور]
زندگینامه و آثار استاد قیصر امین پور [فروم p30world]
کتابها و آدمها [آینه ها]
لحظه های کاغذی [آینه ها]

پ.ن: بیشتر از ده روز از فوت دکتر میگذرد، اما مجال نوشتن همین خطوط هم نبود، چه بگوییم که او خود گویای تمام است.
Blogger

Check Google Page Rank