تیرانداز؛ یک بازی فلش

در این بازی جالب فلش، باید با تنظیم زاویه و میزان کشیدن کمان، تیرتان را به سمت طرف مقابل پرتاب کنید. هر کسی که زودتر دو تیر را به طرف مقابل بزند، برنده این میدان است! این بازی را دو نفری یا در برابر کامپیوتر می توانید انجام دهید.
آنچه در این بازی برایم جالب است (غیر از ذات ِ بازی!!!)، صدایی هایی است که شنیده می شود. مخصوصاً آن صدایی که تیر برخورد می کند به طرف، مخصوصاً که با پاشش خون به زمین همراه می شود، شدیداً روح و روان شما را (و بیشتر من را!!!) تحت تاثیر قرار می دهد.
از یک فیلم اسلشر حرف نمی زنم، همه اش یک بازی فلش 34 کیلوبایتی است!

اینجا جایی است که من دارم از حریفم که یک تیر به سینه اش خورده، عکس می گیرم و او با تمام قدرت (100!!!) می خواهد دمار از روزگارم دربیاورد!
بازی جالبی است، امتحانش کنید!
Blogger

Check Google Page Rank