عيد همه مبارك!

پ.ن1: جهت خالي نبودن عريضه!
پ.ن2: نه!نه!نه! ... مگه ميشه؟! ... مگه ميشه لبخند و شادي اين همه آدم رو ديد و از شاديشون شاد و خوشحال نبود! :X
...
هموطن! هرجا كه باشي، خاك تو خاك منه!:D

پ.ن3: كاش تمام روزهاي امسال رو بهاري باشيد!
شاد باشيد!
Blogger

Check Google Page Rank