معماری نوین؟!

تا به حال شاید عکسهای زیادی رو از خانه های عجیب و غریبی که توسط بشر ساخته شده اند، دیده باشید.
این کلکسیون هم عکسهای دیگری از خانه هایی با معماری عجیب و غریب است.
ببینید!
Blogger

Check Google Page Rank