ماه رمضون و ...

سلام! نماز و روزه ها قبول!
...
آقا! ديگه ماه رمضون هم ماه رمضوناي قديم! ... امسال ماه رمضون‏ حال و هواي ماه رمضون رو واسم نداره... راستش خيلي هم نميدونم چرا؟!
جو هم ديگه يه جور ديگه س! والا مردم هم ديگه انگار نه انگار كه ماه رمضونه... زماني حرمتي داشت اين ماه كه اين روزا مثل خيلي چيزاي با ارزش ديگه زير پا گذاشته ميشه.
ميبيني! هركي تا چند روز مونده به ماه رمضون‏ پاي هر چي مريضي و بيماري كه ده سال پيش داشتن ميكشن وسط! زخم معده و روده و اثني عشرها عود ميكنن و طرف كه تا چند روز پيش سرومروگنده بود ناتوان و عليل ميشه!
باز هم بنازم غيرت اونايي كه تو مريضي و كسالت هم روزه شون رو -كه بايد كنار بگذارن- كنار نميگذارن!
...
التماس دعا!
Blogger

Check Google Page Rank