ازدواج برق آسا

در خبرها خوندم:

یک زن 23 ساله ی انگلیسی که ساکن شهر لیدز است و جوانی 26 ساله، پس از بیست ساعت آشنایی با هم، تصمیم به ازدواج گرفتند و با رفتن به کلیسا زندگی مشترکشان را آغاز کردند. آلیس پس از دیدن کلوز ماجرای تلخ شکست های عشقی اش را برای وی تعریف کرد و مرد جوان هم با شنیدن درد دلهای آلیس به او دل بست و هر دو احساس کردن که زوج مناسبی برای هم خواهند بود.

خوب! چی بگم؟!
Blogger

Check Google Page Rank