آلبوم خاطرات Microsoft Windows!

این مجموعه هم خیلی جالبه!... مجموعه ای از عکسهایی که از محیط ویندوز گرفته شده؛ از ویندوز 1.01 تا ویندوز XP!
Blogger

Check Google Page Rank