Huge catfish

گربه ماهی عظیم الجثه ای در آب یک رود خانه در تایلند به دام افتاده که به گفته گروه حمایت از جانوران وحشی ممکنه بزرگترین ماهی آب شیرین باشه!

Huge catfish

این گربه ماهی ماده که 296 کیلوگرم وزن داشته توسط دامی که روستاییان در یک منطقه ی دورافتاده از رودخانه انداخته بودند به دام افتاده بود و پس از گیرافتادن در تور، در حالی که آماده ی تخم ریزی بوده، مرد و خورده شد! ادامه این خبر رو میتونید در اینجا بخونید.
Blogger

Check Google Page Rank