شبه La Linea

یک فلش ژاپنی جالب از یک مداد که برروی یک کاغذ نقاشیهای متحرک میکشه! اثری که مشخص نیست از کیه؟! ... ولی من رو یاد La Linea میندازه! حتما تو تلویزیون دیدینش! اینو میگم؛ شاید بعدا یه مطلب راجع بهش نوشتم!

La Linea

Blogger

Check Google Page Rank