زندگي در سياره ي جديد

سال 2020 ميلادي است!
يك تلسكوپ گردنده در مدار بالاي زمين كشفي كرده است كه براي هميشه منجر به تحول درزندگي بشر خواهد شد! اين تلسكوپ فضايي دو دنياي جديد در خارج از مدار منظومه ي شمسي يافته است كه براي انسان قابل زيستن است: Blue Moon و Aurelia.
اينها قسمتي از ذهنيت هاي علمي دانشمندان علوم فضايي و بر پايه ي آخرين تحقيقات علمي بود! شايد كمي عجيب به نظر برسه... مثل خيلي كشفهاي ديگه كه تا قبل از يافتنشون رويا به نظر مي رسيدند! ... كسي چه ميدونه؟!
Blogger

Check Google Page Rank