حادثه ي آتش سوزي در مسجد ارگ تهران

حادثه ي دلخراش آتش سوزي در مسجد ارگ تهران، دل دردمند مردم ايران را باز هم دردمندتر كرد! ... اين حادثه كه باعث كشته شدن 61 نفر و بيش از 300 زخمي شد و همچنين اتفاقهاي مشابه آن - حادثه ي كوي دانشگاه، حادثه ي غرق شدن دانش آموزان در درياچه ي پاركي در تهران، حادثه ي سوختن 13 دانش آموز كه چندي پيش اتفاق افتاد- چهره ي دلسوزان نظام و خدمتگزاران واقعي مردم را بيش از پيش مي نماياند. البته اين اولين بار نيست كه مردم ايران با چنين حوادثي روبرو مي شوند .

به راستي چه كسي يا كساني مسؤل اين قبيل حوادث هستند؟! در حالي كه مسولان، سرگرم بازيهاي سياسي خود هستند، مطمئنا وقتي براي رسيدن به امور كم اهميت باقي نمي ماند!

چه كسي پاسخگو است؟

آنچه مسلم است بازهم مسوليت اين فاجعه بر گردن كساني است كه يا در حادثه كشته شده اند و دست و زبانشان براي دفاع از خود كوتاه است! ... كجايند كساني كه فاجعه ي طوفان سونامي را عذاب الهي ميدانستند و اسماي مباركه را بر روي آبهاي اقيانوس ميديدند؟! آيا اين هم عذاب الهي بود؟ ...

من هم اين حادثه ي دلخراش را به عموم مردم و خوانندگان آينه ها تسليت عرض ميكنم و براي بازماندگان از درگاه خداوند طلب صبر ميكنم.

Blogger

Check Google Page Rank