پسری در آشپزخانه!

مادرش، یوشیکو، از این نگران بود که همسایه هایش (در حومه ی توکیو) متوجه رازش بشوند. پسر یوشیکو، 17 ساله است و سه سال پیش وقتی که از وضعیت درس و مدرسه ناراضی بود، ترک تحصیل کرد. او یک روز به داخل آشپزخانه رفت و در را به روی خودش قفل کرد و از بیرون آمدن از آشپزخانه سر باز زد. از آن زمان، او نه از آشپزخانه خارج شده و نه به کسی اجازه ی ورود به آشپزخانه را می دهد.خانواده ی وی، الان برای خودشان یک آشپزخانه ی دیگر ساخته اند. البته در ابتدا آنها غذایشان را در بر روی یک اجاق کوچک درست می کردند و یا بیرون، غذا می خوردند. مادر این پسر، روزی سه بار برای او غذا می برد. توالت که در مجاورت آشپزخانه است، اما او هر شش ماه فقط یک بار به حمام می رود.

تعجب کردید؟!...اما در ژاپن کسی از این مسأله تعجب نمی کند. این پسر از یک ناهنجاری اجتماعی رنج می برد که در ژاپن شناخته شده است و hikikomori نام دارد که به معنی اجتماع گریزی است. متن کامل خبرنگار BBC را میتوانید در اینجا بخوانید.

Blogger

Check Google Page Rank