پسری به اسم یاهو!


قضیه از این قرار است که یک زوج رومانیایی که سه ماه قبل از اینکه همدیگر را ببینند، از طریق اینترنت با یکدیگر آشنا شده بودند نام فرزندشان که پسر بود را یاهو! گذاشتند. مادر این پسر رومانیایی که در اوایل سال نو میلادی 2005 به دنیا آمده(پسره رو میگم!) گفته است که: « نام پسر خود را لوچیان یاهو گذاشتیم. لوچیان، نام پدرم بود که راهنماییهای بسیاری در زندگی به من کرد. در حقیقت یاهو و لوچیان دو نامی هستند که مسیر زندگی مرا هدایت کرده اند ».

این هم از لطایف عصر ارتباطاته دیگه! چه میشه کرد؟!

Blogger

Check Google Page Rank