انتخاب بهترين وزنه بردار قرن

باز هم يك فراخوان ملي اينترنتي! ... اما اين بار جنبه ي ملي اين فرا خوان با جنبه ي ورزشي در هم آميخته!...ماجرا از اين قرار هست كه فدراسيون جهاني وزنه برداري براي انتخاب بزرگترين وزنه بردار قرن اقدام به يك انتخابات اينترنتي كرده! تا اين لحظه خبرها حاكي از آن است كه جهان پهلوان حسين رضازاده در مقام دوم قرار گرفته است! ... هنوز چند هفته اي از ماجراي تحريف نام خليج فارس به خليج عربي نگذشته و هنوز آن همت و غيرت ايراني از ياد ما نرفته و مطمئنا اين همبستگي اينترنتي قابل تكرار است تا باز هم به ايراني بودن خود افتخار كنيم! ما مي توانيم دوباره در برابر كشورهايي كه هم اكنون در تلاش هستند كه رضازاده ي هميشه پهلوان، به اين عنوان دست پيدا نكنه غلبه كنيم! من، به عنوان يك هم وطن از شما مي خواهم كه در اين همبستگي هم سهمي داشته باشيد!

درقسمت News در وب سايت فدراسيون جهاني وزنه برداري ، يك برگه ي راي هست كه بايد در اون نام حسين رضازاده(به انگليسي) را در ليست وزنه بردار قرن و وزنه بردار سال 2004 وارد كنيد! سپس اين فرم پر شده را به آدرسي كه در برگه ي راي هم هست بفرستيد!


برگه راي در فرمت doc :
MS Word format

براي ساده تر كردن كار شما، من برگه ي راي رو پر كردم و در اينجا گذاشتم! شما فقط كافيه كه اين برگه ي Word رو دانلود كنيد و به آدرس aniko.nemeth.mora@iwfnet.net بفرستيد! يادتون باشه كه زمان فرستادنش فقط تا پايان 31 ماه دسامبر(آخر اين هفته) است!
به اميد موفقيت!

Blogger

Check Google Page Rank