جشنهاي سال نو ميلادي


سال نو ميلادي كه در آستانه ي اون قرار داريم معمولا با جشنهاي بزرگ و پرشكوهي در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكايي همراه است. يكي از جشنهاي بزرگي كه در آمريكا برگزار مي‌شود، جشن ميدان times در نيويورك هست كه بسياري رو براي ديدن اين جشن از كشورهاي ديگه به نيويورك مي‌كشاند. البته براي ديدن اين جسن غير از رفتن به نيويورك راه ديگري هم هست! اينكه پشت كامپيوتر بنشينيد و يك دور 360 درجه از اون رو ببينيد؛ يك عكس 360 درجه از مراسم سال نو!

براي ديدن اين عكس به QuickTime نياز داريد. ساير عكسها رو ميتونيد در اينجا ببينيد.

Blogger

Check Google Page Rank