فال حافظ من!


تبريك! و تبريك!... اولي به خاطر فرا رسيدن شب يلدا - عيد باستاني همه ي فارسي زبانها -. اميدوارم كه شب يلدا به همه خوش گذشته باشه!... دومين تبريك به خاطر ميلاد امام رضا(ع) كه اون هم نزديكه! ان شاالله زيارت حرم مطهرش قسمت همه ي آرزومندانش بشه!( از جمله خود من!)

يكي از رسوم متداول در شب يلدا تفالي به ديوان حافظ هست! ... ما هم از اين فال بي بهره نبوديم! يك فال نيك!

چه مستي است ندانم كه رو به ما آورد
که بود ساقي و اين باده از كجا آورد

چه راه ميزند اين مطرب مقام شناس
كه در ميان غزل قول آشنا آورد

صبا به خوش خبري هدهد سليمانست
كه مژده ي طرب از گلشن صبا آورد

رسيدن گل و نسرين به خير و خوبي باد
بنفشه شاد و كش آمد، سمن صفا آورد

تو نيز باده به چنگ آر و راه صحرا گير
كه مرغ نغمه‌سرا ساز خوش‌نوا آورد

دلا چو غنچه شكايت ز كار بشته مكن
كه باد صبح نسيم گره گشا آورد

علاج ضعف دل ما كرشمه‌ي ساقي است
برآر سر كه طبيب آمد و دوا آورد

به تنگ چشمي آن ترك نازنين نازم
كه حمله بر من مسكين يك قبا آورد

مريد ژير مغانم زمن مرنج اي شيخ
چرا كه وعده تو دادي و او به جا آورد

فلك غلامي حافظ كنون به طوع كند
كه التجا به در دولت شما آورد

Blogger

Check Google Page Rank