قوي ترين اسيد جهان ساخته شد

قوی ترین اسید دنیا که دست کم یک میلیون بار قوی تر از اسید سولفوریک غلیظ شده است، در آزمایشگاهی در کالیفرنیا ساخته شد. جالب اینجاست که این اسید، کمترین میزان خورندگی را هم دارد. تولیدکنندگان این ترکیب- که آن را اسید کربوران (Carborane Acid) نامیده اند - معتقدند این نخستین ابراسیدی است که می توان آن را درون ظروف شیشه ای نگهداری کرد. ابراسید قبلی، اسیدفلوئوروسولفوریک، به قدری خورنده بود که شیشه لوله آزمایش را کامل حل می کرد؛ ولی به نظر می رسد خاصیت اسید جدید به پایداری شیمیایی زیادش بر می گردد.
این اسید مانند همه اسیدها با ترکیبات دگر واکنش نشان می دهد و یک اتم هیدروژن با بار مثبت به آنها می دهد؛ اما چیزی که باقی می ماند اگرچه بار منفی دارد، اما آنقدر پایدار است که تمایلی به واکنش مجدد ندارد.این اسید با فرمول "H -CH -B11 Cl11" پس از جداشدن +H تبدیل به یون کربوران می شود که شامل 11 اتم بور و یک اتم کربن است که در یک ساختار 20وجهی قرار گرفته اند. این گروه از اتمها احتمالا پایدارترین ساختاری را تشکیل می دهند که در شیمی وجود دارد و همین، عدم تمایل این اسید را به خورندگی زیاد توضیح می دهد.

Blogger

Check Google Page Rank