كاريكاتور در عصر اصلاحات- 2


اگر يادتون باشه!(لازم نيست بگيد يادتون نيست!!!) در دفتر خاكستري * يك يادداشت داشتم با عنوان كاريكاتور در عصر اصلاحات. كاريكاتوري از رييس جمهور خاتمي. خوب! اين بارهادي حيدري چهره ي جناب ابطحي رو مدل كاريكاتورش قرار داده! به نظر خودم كه كاريكاتور خاتمي جالبتر بود! نظر شما چيه؟

* دفتر خاكستري عنوان وبلاگم در پرشين بلاگ بود! خيلي با خودم كلنجار رفتم كه لينكش رو بگذارم يا نه! ...آخرش هم به دليل پاره اي مسايل امنيتي! تصميم گرفتم كه پيداكردنش رو در صورت علاقه بگذارم به عهده ي خواننده! ضمنا چون آينه ها ادامه ي كار دفتر خاكستريه عنوان اين يادداشت رو كاريكاتور در عصر اصلاحات 2 گذاشتم!

Blogger

Check Google Page Rank