پيشنهاد براي فرندفيد

شما چند وبلاگ داريد (Blogger و وردپرس و ...)؛ چند جا هم هست كه عكسهايتان را آپلود مي كنيد (Picasa ،Flickr و ...)؛ در چند سايت شبكه اجتماعي هم عضو هستيد (Facebook و ...)؛ اكانت Twitter هم داريد و چند جايي هم ميكرو بلاگ مي نويسيد. ممكن است در چندين و چند سايت تخصصي تر ديگر هم عضو باشيد!

تمامي اين سايتها براي آدرسها و اكانتهاي شما، آدرس فيد مي سازند. شما هم برداشتيد و تمامي اين فيدها را به فرندفيدتان اضافه كرديد و هر بار كه فيدي آپديت شود، كلي از دوستانتان برايتان كف و سوت مي كشند و مي زنند!!!
به عبارت ديگر تمامي فعاليتهايتان را به صورت ريز در يك جا متمركز كرديد...
خوب! فوايد اين كار را احتمالاً خودتان و دوستانتان بهتر از من مي دانيد، اما اگر مثل من دل خوشي از اينجور اجتماعات نداريد، دو راه پيش روي شماست:

  1. اكانت FriendFeed خود را پاك كنيد!... حقيقتاً پيشنهاد خوب و درستي نيست! اما اگر خيلي مطمئن هستيد، پس از ورود، از اينجا مي توانيد اكانت فرندفيدتان را پاك كنيد (جالب اينجاست كه ظاهراً به طور مستقيم لينكي كه شما را به پاك كردن اكانتتان راهنمايي كند در صفحه Account وجود ندارد! من از طريق جستجو يافتمش!).
  2. اكانت FriendFeed خود را پاك نكنيد!... به نظرم بهتر است كه اجازه ديدن صفحه تان را محدود كنيد به دوستانتان. براي اين كار در صفحه Account، در قسمت Feed Preferences، تيك Public Feed را برداريد.
فيد ايمن تري داشته باشيد!
(;
Blogger

Check Google Page Rank