پيشنهادات يك كتاب جيبي (5)

81. برای بوییدن گلهای سرخ وقت صرف کن! *****
82. از کمربند ایمنی استفاده کن!
83. سختگیر اما رقیق القلب باش!
84. دعا کردن را فراموش نکن! *****
85. میز کار و محیط کارت را مرتب نگه دار!
86. یک سفر شبانه با قطار داشته باش و شب را در کوپه قطار بخواب!
87. وقت شناس باش و روی وقت شناسی دیگران هم پافشاری کن!
88. برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو می شود، وقت تلف نکن!
89. از افراد منفی دوری کن!
90. شرافتمند باش!
91. تمیز و آراسته باش!
92. به بهانه اینکه پولی برای فرزندانت بگذاری، ناخن خشکی نکن!
93. از اینکه به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام دهند، اجتناب کن! در عوض به آنها بگو چه کاری باید انجام گیرد. خواهی دید که آنها با راه حل های خلاقانه شان تو را شگفت زده خواهند کرد!
94. بیش از حد لازم مهربان باش! *****
95. هرگز از به دست آوردن آنچه حقیقتاً می خواهی ناامید نشو! کسی که آرزوهای بزرگ دارد، بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد!
96. یادت نروز که بالاترین نیاز عاطفی هر کس، مورد تحسین واقع شدن است!
97. متنی را که باید امضا کنی، با دقت بخوان! یادت باشد که معملاً امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک، علامت گرفتن چیزی است!
98. به دیگران فرصتی دوباره بده، نه سه باره!
99. چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس آنها را نادیده بگیر!
100. هرگز در هنگام خشم، دست به عمل نزن!

براي ديدن تماميشان(تاكنون!) روي لينك زير كليك كنيد!
Blogger

Check Google Page Rank