سن واقعی شما!

این هم یک برنامه فلش که با پاسخ دادن به سوالاتی که به سلامت جسمی و روحی و روانی شما بر می گردند، سن واقعی شما رو تخمین می زند!
نتیجه ش بر اساس پاسخهایی که من دادم، یک مقدار مایوس کننده (از نظر دیگران!) و امیدوارکننده (از نظر خودم!) بود.


شما هم اگر امتحان کردید، سن حقیقی و واقعی(چی شد؟!) خودتون رو بنویسید!
Blogger

Check Google Page Rank