هتل يا خونه

نه!... اگر فكر مي كنيد اين يه هتل پرستاره ست در اشتباهيد! اين منزل شخصي شيخ زاهد آل نهيان (امير امارت) است.

Blogger

Check Google Page Rank