جستجو در وبلاگهای Blogger

برای گذاشتن جستجو در وبلاگ با استفاده از موتور جستجوی خود بلاگر، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. به قسمت Template بروید؛
2. در جایی که میخواهید فیلد جستجو نمایش داده شود، کد زیر را وارد نمایید!

<p align=left>
<form name="b-search" action="http://search.blogger.com/">
<input type="text" id="b-query" name="as_q" size="30" />
<input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" />
<input type="hidden"
name="bl_url" value="<$BlogURL$>" />
<input type="submit" name="Search" id="b-searchbtn"
value="جستجو"
onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='<$BlogURL$>'" /></form>
</p>


توجه: این روش تنها برای وبلاگهای Blogger است!

پ.ن: بر طبق اصول طراحی وب، هنگامی که تعداد صفحات یک وب سایت از یک حدودی (معمولاً 100 صفحه) گذشت، باید قابلیت استفاده از موتور جستجو برایش وجود داشته باشد.
اما از آنجا که یادداشتهای ما معمولاً از چند خط کوتاه بیشتر نمیشود، فعال شدن جستجوگر در یادداشت 300ام قابل توجیه است! (نیست؟!)
Blogger

Check Google Page Rank